Upoznajte Goal Derby do detalja – od čega se sastoji, od čega je napravljen, šta sve sadrži set, šta vam je potrebno da započente igru!

Sadržaj ove strane:

 1. Gol
 2. Komandna kutija
 3. Daljinski
 4. Televizor
 5. Komandni kabl
 6. Dodatni elementi
 7. KAKO GOAL DERBY RADI?
 8. Osnovna namena

1 GOL

Futsal gol je osnovnih dimenzija 3.200mm x 2.150mm x 1.200mm i u njega se šutira fudbalskom loptom broj 5. Projektovan je tako da se vrlo brzo može sklopiti i rasklopiti. Tajna je u izuzetnoj preciznosti izrade, tako da je na korisniku samo da pomoću inbus ključa spoji delove gola.

Osnovni materijali koji se koriste u izradi gola su čelik, aluminijum (al mg s05) i drvo izuzetnog kvaliteta i obrade.

Čelikom su izrađeni konstrukcijski i delovi u zadnjoj zoni gola, upravo zbog svoje stabilnosti i otpornosti na jake udare loptom, dok su prečka i stative izrađene od laganih materijala aluminijuma i drveta.

U aluminijumske profile su ugrađeni specijalni senzori – nemački, jedni od najboljih na svetu sa zaštitom IP 68, koji su fabrički naštelovani.

Ukoliko je potrebno izvršiti korekciju senzora, projektovan je sistem za finu regulaciju senzora. U okviru gola je postavljena meta koja je izrađena od izuzetno jakog ciradnog platna, sa sistemom za amortizovanje udaraca lopte.

Na platnu je u lepoj štampi odstampano 150 polja dimenzija 200mm x 200mm. Sva polja su bodovana i obojena, tako da svaka boja nosi određeni broj bodova. Izvrsena je analiza sutiranja loptom u gol i na osnovu nje date su ovakve vrednosti polja.

Najviše bodova dobija se za pogodak u polje koje je teže pogoditi, a to su gornji uglovi gola, polja oko golmana, a kako se lopta spusta na dole, broj bodova je sve manji, tako da je po zemlji najmanji.

Vrednosti polja su definisane od -10 (golman) do 90 bodova (gornji uglovi). Ukoliko je korisnik gola nezadovoljan sa ovakvim vrednovanjem polja, vrlo  lako je moguće izvršiti željene promene, kako štampe tako i  vrednosti polja.

2 KOMANDNA KUTIJA

Komandna kutija predstavlja mozak GOAL DERBY-a. U njoj je smešteno napajanje, elektronika kojom se definiše mesto gde je lopta udarila, uređaj koji to mesto projektuje i kroz grafički prikaz vrednuje i prikazuje na TVu, kao i komandni senzor za daljinski upravljač.

Za rad elektronike su izrađena dva softvera. Sa zadnje strane komandne kutije je smešten konektor kojim se ostvaruje veza sa senzorima i napaja gol, i HDMI konektor za TV.

Važno je napomenuti da je izlaz iz komandne kutije 15V DC, tako da je taj napon bezopasan za korisnike.

3 DALJINSKI UPRAVLJAČ

Daljinski upravljač je kodiran, tako da ima uticaja samo na senzor u komandnoj kutiji.

4 TELEVIZOR ili MONITOR

Ostavljena je mogućnost korisniku da sam izvrši izbor modela i veličine TV ili monitora.

5 KOMANDNI KABL

Komandni kabl predstavlja vezu između komandne kutije i gola. Kroz njega prolazi napajanje za gol, uzemljenje i veze sa senzorima. Sve je to smešteno u aluminijumskom i plastificiranom buziru dužine od 10m. Na krajevima kabla su metalni konektori (M36PIN).

6 DODATNI ELEMENTI

Ukoliko je neko zainteresovan za dodatne elemente, a služe ukoliko se promaši  gol da se lopta vrati izvođacu suta, pored mreže dimenzija 9m x 5m (oko 45mm2), isporučujemo i dva teleskopska stativa visine 5.300mm izradjena od eloksiranog aluminijuma (al mg s05), sa čeličnim postoljima  i ostalom pratećom opremom:

 • čelična užad
 • konopci
 • karabini
 • zatezači
 • klinovi i ostalo.

Ako se gol postavlja na podlogu koja nije predviđena za bušenje, mi smo predvideli sand begove, koji se posebno naručuju.

KAKO GOAL DERBY RADI?

Prvo je neophodno obezbediti prostor gde će biti postavljen gol, približno površini 10m x 5m (oko 50m2). Zatim obezbediti  sto na kome će biti smešteni komandna kutija i TV. Udaljenost stola u odnosu na gol bi trebalo da bude oko 7m.

Udarac na gol se izvodi sa udaljenosti od 7m. Operater je zadužen da rukuje sa GOAL DERBY-em (naravno, za privatnu upotrebu operater može biti i sam igrač). Po priključenju celog sistema na standardnu mrežu napajanja 220V, na ekranu će se pojaviti slika lopte u vatri i dimu, a zatim grafički prikaz sa 5 igrača sa po 10 lopti za svakoga.

Opetater putem daljinskog upravljača bira mod igre u zavisnosti  od broja igrača od 1 do 5. Ukoliko se prijavi jedan igrač, uključuje se mod 1 i igra počinje.

Prva lopta počinje da se pali i gasi – očekuje se šut! Po završenom šutu, a ukoliko je lopta pogodila jedno od 150 polja, preko senzora daje signal u komandnu kutiju, a zatim na ekranu se ispisuje pogodak u vidu bodova.

Ako igrac pogodi u stativu ili prečku ili promaši kompletan gol, operater putem daljinskog upravljača pritiska dugme za 0 i na ekranu ce biti ispisana 0 i blinkaće sledeća lopta. Kada  igrač izvede svih 10 šuteva igri je kraj, a na ekranu će u prvom polju biti ispisan zbir svih šuteva.

Ukoliko je u igri više igrača, pobednik je onaj sa najvećim brojem bodova. Nemoguće je uticati na sistem elektronike, tako da je svaka zloupotreba isključena.

Možemo napomenuti i to da svaka vrednost boda nosi i određeni zvučni signal koji se prenosi putem priključenog TV-a.

OSNOVNA NAMENA

Osnovna namena GOAL DERBY-a je igra, sport i razonoda. Mogu ga koristiti razne igraonice, škole fudbala, sportski klubovi, baloni za fudbal, marketinške agencije i njihovi klijenti za raznorazne promocije i događaje, pogodan je i za originalne proslave rodjendana, iznajmljivanje i takmičenje za vašare, paralelne događaje turnira u malom fudbalu, itd.

Moguća je upotreba i u profesionalne svrhe i razvoj potpuno nove lige.